изчерпателен

изчерпателен
прил. - подробен, обстоятелствен, обстоен, пълен, в подробности, обширен, всестранен, богат, съдържателен, цялостен
прил. - прецизен, детайлен, точен
прил. - задълбочен, категоричен
прил. - широк

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • аналитичен — прил. подробен, изчерпателен, обстоен, обстоятелствен, пълен, всестранен, детайлен, обширен прил. прецизен, точен, щателен …   Български синонимен речник

  • богат — прил. заможен, имотен, състоятелен, богаташ, паралия, разполага прил. обилен, изобилен, плодороден, непресушим, щедър прил. разкошен, пищен, луксозен прил. съдържателен, пълен, подробен, изчерпателен, обстоен прил. буен, избуял прил …   Български синонимен речник

  • всеобхватен — прил. всестранен, всеобхващащ, пълен, изчерпателен, обширен, широк, безкраен прил. всеобщ, всеобемен, цялостен прил. повсеместен прил. либерален, толерантен …   Български синонимен речник

  • всестранен — прил. подробен, точен, прецизен, детайлен, обширен, обемист, голям прил. разнообразен, различен прил. повсеместен, всеобхватен, най широк прил. всеобхващащ, цялостен, групов, общ, безразборен прил. многостранен, гъвкав, подвижен, пъргав прил …   Български синонимен речник

  • детайлен — прил. подробен, обстоятелствен, обстоен, изчерпателен прил. точен, внимателен …   Български синонимен речник

  • задълбочен — прил. съсредоточен, вглъбен, вдълбочен, проникновен, проницателен прил. основен, коренен, дълбок прил. погълнат, унесен прил. подробен, изчерпателен, цялостен, категоричен прил. сериозен, добросъвестен, ревностен …   Български синонимен речник

  • категоричен — прил. рязък, твърд, сигурен, отсечен, повелителен, заповеден, изричен, недвусмислен, решителен, прям прил. окончателен, ясен, точен, безусловен, безапелационен, неопровержим, абсолютен прил. уверен, убеден прил. задълбочен, подробен, изчерпателен …   Български синонимен речник

  • обстоен — прил. подробен, обширен, пространен, всестранен, обстоятелствен, пълен, изчерпателен, щателен прил. точен, детайлен, богат, съдържателен прил. сложен, претрупан, натруфен, претенциозен …   Български синонимен речник

  • обстоятелствен — прил. обстоен, подробен, обширен, пространен, всестранен, пълен, изчерпателен, щателен прил. точен, детайлен, богат, съдържателен …   Български синонимен речник

  • обширен — прил. просторен, пространен, безпределен, необозрим, необхватен, необятен, безкраен, ширен, голям, обемист, чрезмерен, грамаден, извънмерен, широк, разлат прил. необикновен, значителен, крупен прил. подробен, дълъг, обстоен, обстоятелствен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”